Hem

 Aktuellt:  • Från och med den 5/9 håller Maria Krussgård Andersson återigen DANSYOGA i bygdegården, torsdagar kl 18. 10 ggr endast 200 kr. Anmäl dig till Maria på tel 076-7616301
  • Vi räknar med att kunna hålla en SKÖRDEFEST under hösten, mer info kommer. 
  • LUCIA-firande kommer att hållas, antingen i bygdegården eller vid eken, mer info kommer. 

Ekeskog är en by nära Göta kanal och sjön Viken. I gamla tider var Ekeskog en egen kommun, för att senare uppgå i Moholms kommun och ännu senare i Töreboda kommun.


Ekeskogs byalag är en ideell förening som organiserar bybor och andra intresserade och anordnar olika aktiviteter i Bygdegården under höst, vinter och vår  och utomhus under sommartid.


På hemsidan finner du information om kommande aktiviteter och kontaktinformation.

EN RESA I TIDEN

 

Ekeskogs historia har dokumenterats genom ett långvarigt och noggrant inventeringsarbete som publiceras i två delar.


Här på hemsidan finner du en hel del material om bygden medan gårds- och torpkapitlen publiceras i bokform. 


E-postadressen för beställning är ekeskogsboken@gmail.com.  Priset är 350 kr per exemplar plus ev porto om du vill ha boken skickad. 

LUNCHKLUBBEN

Med försiktighet återupptar vi Lunchklubbens verksamhet i september!

Onsdagen den 6 oktober träffas de som vill på Tandori Kök o Bar i Mariestad (Viktoriagatan 15).

https://www.tandoorikok.se/


Ekeskogs bygdegård
Bron över Göta kanal i Tåtorp
Ekeskogs kyrka
Ekeskogs kyrka
Ekeskogs kyrka i vårgrönska
Påskbrasa 2019
Påskbrasa 2019
I Ekeskog firas våren in med traditionell påskbrasa
Grillning efter badplatsstädningen 2019
Grillning efter badplatsstädningen 2019
Badplatsen underhålls årligen och efter städningen är det gott med en grillad korv!
Renovering av bygdegården
Renovering av bygdegården
Tilläggsisoleringen går framåt
Fika efter väl utfört arbete!
Fika efter väl utfört arbete!
Många hjälps åt med renoveringen

EKESKOGS KYRKA

 

Kyrkan är byggd i senromansk stil. Den saknar torn men har klockstapel. Interiören präglas av de vackra takmålningarna som kom till på 1700-talet. Predikstolen kommer från Hunnekulla-Tibergs kyrka, som revs 1767. Altartavlan är gjord av Börje Löfman, som skänkte den 1715.

 

En rik skatt av skulpturer har funnits i kyrkan men mycket är tyvärr borta idag. Det finns dock en träskulptur från 1200-talet – Madonna med änglar – samt delar av ett medeltida altarskåp.

 

Källa: www.svenskakyrkan.se

 

Sommartid är kyrkan öppen dagligen 9 – 19

 

Läs mer under En resa i tiden eller via denna länk.